header-border
Ranking skills on Izanagi


Rank ofOn   
* Outfit Name Experience Level
1 Artysta Dymek  0 1
2 Apas  0 1
3 Ash Kmwtw  0 1
4 Maciasek  0 1
5 Buff Minato  0 1
6 Luki  0 1
7 Lukii  0 1
8 Tryton  0 1
9 Mlody Glitch  0 1
10 Kaze Kage  0 1
11 Usun Lagi Przyglupie  0 1
12 Ivertmc  0 1
13 Allesgute  0 1
14 Ace Ventura  0 1